Biga Tarihi

Biga Bilgileri

Biga (Pegai, Pega, Peagea); tarihte ilk kez Pegasus ile birlikte anılır. Mitolojide kanatlı at olarak bilinen ve tanrıları gezdiren Pegasus’un ayağı ile kazarak su bulduğu Pınar (Pegai) olarak bilinir. Balıkkaya Tepesi ve ardındaki Havdan Köyü’ne kadar olan ormanlık dağlık alandan, Biga kent merkezine, kent merkezinden geçen fay hattına doğru, bugün de bu pınar niteliği yeraltı suyu olarak ciddi biçimde varlığını sürdürmektedir. Güneybatıda Fatih İlkokulu bahçesinde, kuzeybatıda Akpınar köyünde yeraltı su patlaklarına tanıklık edilebilir.

M.Ö. 2000’lerde Anadolu’nun bilinen ilk halkı olan Luwiler, Hititler’in içinde erimeden önce, Biga yöresi Luwiler’in bir tür ileri karakolu durumundaydı. Bağ, Bahçe ve Bostan Tanrısı, bilinen biçimiyle Bereket Tanrısı Priapos’un; sık ormanlarla kaplı Lapseki, Kemer ve Karabiga (Lampsakos, Parion, Priapos) bölgenin ilk tarımsal üretim yapılan Marmara Denizi kıyı şeridinde yaşadığı varsayılır. Priapos zamanla Yunan mitolojisinde Afrodit’in oğlu olmak dahil Anadolu’dan Mısır’a, Yunanistan’a geniş bir coğrafyada bağın, bahçenin, bereketin tanrısı olarak çeşitli isim ve kimliklerde karşımıza çıkar. Bir kişi değil, çok farklı bedenlerde temsil edilen bir kimliktir. Tarımla başlayan üretimin ve bereketin simgesidir, dünya kültürüne Luwilerin yazı dili ile birlikte bıraktıkları en önemli mirastır. Tartışmalı da olsa, ilk çiftçilerin fizyolojik olarak erkeklik organı uzun olanları tanrısallaştırılmış ve M.Ö. 1600’lerden başlayarak Priapos (Karabiga), bu mitolojinin adresi haline gelmiştir.

İnsanın bir toprak üzerine ilk yerleşiminin gerekçesi olan din ve ardından gelen tarımsal faaliyetin de odak noktası, bugünkü Karabiga görünmektedir. Bilinen, insan eliyle üretilmiş ilk bağlar (ilk şarap) ve ilk sebzeler (hıyar önceliklidir) büyük olasılıkla Karabiga merkezlidir. Priapos mitolojisi ile ilgili yazı, figür ve heykele M.S. 100’lü yıllardan itibaren rastlanır; ancak Yunanistan’da Pompeii’de, Anadolu’da Bodrum’da, Amasya Taşova’da Priapos buluntuları, bugün de çeşitli müzelerde yer almaktadır.

Biga Tarihi

Bugünkü Biga ise Lampsakos, Parion ve Priapos kıyı çizgisine ulaşılan kavşak noktasıdır. Pegai adının, Latince’de ise iki atla çekilen iki tekerlekli araba anlamına gelmesi onu Latin yapmaz; aksine kafilelerin at koşumları ve at arabaları için o tarihlere göre Pegai kavşağında yapım-bakım-onarım işlerinin yürütülmesi nedeniyle Latin kültürüne sonradan girmesini kanıtlar.

Bütün bunlar bilimsel olarak belirlenmiş olmasa da, Biga’nın ilkçağlarda kurulduğu bilinen Parion ve Priapos kentlerinin, ardındaki bir nefes alma, bir kavşak yeri olduğu kabul edilmektedir.

Arkeolog Selahattin Kandemir, Truva Harabeleri kitabında, Bizanslı Anna Komnene'nun yazdıklarını kaynak göstererek Biga'nın Truva Kralı Ancomenen tarafından M.Ö. 2000-1900 yılları arasında kurulduğunu yazar. Anna Komnene, Bizans İmparatoru I. Aleksios Komnenos’un (M.S. 1081-1153) kızıdır, iktidar hırsı nedeniyle kapatıldığı manastırda yazdıkları, kendi döneminde bile abartılı ve yanlış bulunmuştur. Gösterdiği yer de Çiçeklidede’deki Ören Kavakları yöresidir.

Yine, Biga’nın hemen bitişiğindeki Akpınar Köyü yakınındaki su kaynağı, tuğla ve mermerden temel kalıntıları ile bugüne dek çıkarılan bakır paralar, bu bölgede de yerleşim olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Tarih boyunca birbirini kimi yok eden, kimi asimile eden ve kimi de uzlaşarak kaynaşan göç halkları, Biga’da kalıcı yerleşime geçmişler; ancak zaman zaman Sidena gibi çeşitli adlar verseler de Pegai adı kalıcılığını bugüne dek sürdürmüş ve küçük bir değişiklikle günümüze Biga olarak gelmiştir.

M.Ö. 800’lü yıllarda İonlar’ın, 500’lü yıllarda da Lidyalılar ve Perslerin egemenliğine giren Pegai, bir geçiş yolu olması ve bölgede nüfusun artmasıyla birlikte, ticari bir kent yapısına kavuşmaya başlar.

Makedon Kralı Büyük İskender, Pers ordusunu M.Ö. 334 yılında Gronikos Çayı (Kocabaşçayı) kıyısında yenince, Biga, Makedon Krallığı’nın eline geçer. Makedonlar kalıcı olmaz. M.Ö: 241 yılında Bergamalıların eline geçen Biga, onlardan Romalılara ve M.S. 1204 yılına kadar da Doğu Roma olarak adlandırılan Bizanslılar’ın egemenliğine girer. Arada bir yıl kadar da Bizans’ın getirttiği Katalanlar’ın işgalinde kalır. Ekonomik olarak güçlü halkın isyanı ile Katalan paralı askerler kovulur ve yeniden Bizans’ın eline geçer.

Biga Tarihi

Yüzyıllar boyu Doğu Roma denilen Bizans’ın elinde kalan Biga, 1364 yılında Lala Şahin Paşa tarafından Osmanlı topraklarına katılır. Tarihçiler 1363, 1364 ve 1365 yıllarını Biga’nın fetih tarihleri olarak verirler. Bu farklılığın en önemli sebebi de, Biga’da yerleşik ekonomik güçlerle Osmanlı’nın hiçbir çatışmaya girmemiş olmasıdır. Tüm tarihçilerin birleştiği nokta, Biga’nın fethinin, Gelibolu’nun fethine gidişte değil, dönüşte olmasıdır.

Bu tarihten sonra, Biga Sancağı kurulur ve bugünkü Çanakkale ile Balıkesir illeri topraklarının çoğunluğu bu sancağa bağlanır. Osmanlı Devleti’nin 1550 yılı kayıtlarına göre, Rumeli Beylerbeyliği’ne bağlı, merkezi Gelibolu olan Cezayir-İ Bahri Sefid Eyaleti’nin bir sancağı haline getirilir.

1867’de Çanakkale merkezli Cezayir-İ Bahri Sefid Vilayeti kurulur, Bu vilayetin Çanakkale, Lapseki, Bozcaada, Limni ve Biga’yi içine alan Biga Sancağı’nın, Biga Kazası’na dönüştürülür. Cezayir-i Bahri Sefid Vilayeti Rodos’a taşınınca, 1867 yılında Biga Sancağı doğrudan İstanbul’a bağlanır. Bu süreçte Biga’da yaşayan Rumlar, Ermeniler ve daha sonra göç eden Museviler Biga Yarımadası’nın ticaretini ellerinde tutarlar.

Kurtuluş Savaşı yıllarında sırasıyla Gavur İmam, Aznavur, Hamdibey yönetimindeki Kuvayı Milliye ve Yunanlıların yönetimlerine geçen Biga; 18 Eylül 1922 tarihinde Erdek ile birlikte Yunan işgalinden kurtulur. Türkiye Cumhuriyeti’nin Çanakkale ilinin Biga ilçesi haline getirilir. Cumhuriyet döneminde, 1945 yılında bağlı köyler durumundaki Yenice ve Çan ayrı ilçelere dönüştürülür.


Biga Tarihi

Ürünler

Ürün bilgisi bulunamamıştır.

Biga Tarihi


Fotoğraf Galerisi

    Henüz resim yüklenmemiştir.

Biga Tarihi

Müşterilerimiz

Fotoğraf Galerisi bulunamamıştır.

Biga Tarihi

Etkinlikler

Etkinlik bilgisi bulunamamıştır.

Biga Tarihi

Olsa mı bu bölüm?

Mesaj başlığı

Yönetici Design 2 yorum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.

Good, Ui, Experience, Article

Devamını Oku

Mesaj başlığı

Yönetici Design 2 Comments

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.

Good, Ui, Experience, Article

Devamını Oku

Mesaj başlığı

Yönetici Design 2 Comments

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.

Good, Ui, Experience, Article

Devamını Oku

Mesaj başlığı

Yönetici Design 2 Comments

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.

Good, Ui, Experience, Article

Devamını Oku

Mesaj başlığı

Yönetici Design 2 Comments

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus.

Good, Ui, Experience, Article

Devamını Oku

Biga Tarihi


İletişim Bilgilerimiz

Değerlendirmeleriniz